Experiència

L’equip de treball té un esperit clarament pragmàtic, relacionat amb el departament en el que està integrat: Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les línies de treball es desenvolupen en tres vectors principals:

El•laboració de convenis universitat-empresa:

  • Plans directors d’enllumenat de diversos municipis: Figueres, Lloret de Mar, L’Hospitalet de Llobregat, etc.
  • Auditories energètiques i estudis de viabilitat d’implantació d’Empreses de Serveis Energètics: Lloret de Mar, Pineda de Mar, etc.
  • Projectes luminotècnics.
  • Plans d’adequació de contaminació lumínica.
  • Estudis d’impacte Ambiental Lumínic a instal•lacions municipals, industrials, comercials, etc.

Investigació i desenvolupament:

Docència: