Webs divulgatives:


Publicació de llibres de docència i divulgació:

  • Contaminació lumínica. Una visió des del focus contaminant: l'enllumenat artificial.
  • Guía técnica d'adaptació de les instal·lacions d'enllumenat exterior al Decret 357/2010, del 3 d'Agost.

  • Publicació en congressos i conferències. Són accessibles directament a través dels enllaços dels currículums dels autors. Les línies principals de treball són:

  • Estudis en espais naturals.
  • Mètodes d’estudi de la afectació del enllumenat a l’entorn. Model matemàtic RAMA-L.
  • Models de distribució del enllumenat en l'urbanisme.
  • Procediment per a l'Estudi del Impacte Ambiental Lumínic (GEIAL 2012).